Structura organizatorică

Structura organizatorica

Conducerea Rasirom

Laurențiu Trocan

Laurențiu Trocan

Director general
Elena Dănilă

Elena Dănilă

Director Resurse Umane și Administrativ
Ion Anghel

Ion Anghel

Director tehnic

Responsabilitate socială

Declaraţia Directorului General privind politica în domeniul responsabilităţii sociale

Avem în vedere în principal oferirea unor produse şi servicii de calitate şi creşterea gamei noastre de clienţi. Suntem convinşi că aceste deziderate depind în mare măsură de satisfacţia salariaţilor nostri la locul de muncă. În acest sens, în anul 2010, am decis să dezvoltăm un sistem de management al responsabilităţii sociale, prin care să asigurăm respectarea drepturilor salariaţilor, crearea unui climat de muncă sigur, sănătos şi stimulativ, bazat pe condiţii corespunzătoare de muncă şi pe relaţii de muncă corecte.

În acest fel, urmărim să obţinem o crestere economică durabilă, să evităm posibile nemulţumiri ale salariaţilor sau eventuale conflicte, să diminuăm riscul de somaj, să promovăm egalitatea de şanse şi investiţiile în capitalul uman.

Prin această declaraţie, îmi exprim întreaga responsabilitate pentru:
- respectarea cerinţelor MRS 10000®:2010, ale legislaţiei naţionale şi ale altor legi aplicabile şi cerinţe la care organizaţia subscrie, ale principalelor acte normative ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii pe care România le-a ratificat
- desfăşurarea întregii noastre activităţi într-un mod corect şi constructiv, care porneşte de la respectul faţă de salariaţi, cărora le asigurăm o pregătire adecvată şi oportunităţi de a-şi imbunătăţi cariera
- asigurarea unor locuri de muncă durabile, în condiţii de siguranţă şi de protejare a sănătăţii, într-un climat în care sunt interzise munca nedeclarată, practicile discriminatorii şi măsurile disciplinare abuzive, munca fără liberul consimţămant al salariaţilor şi munca minorilor
- recunoaşterea dreptului de asociere şi negociere colectivă, de dialog social şi acordarea unor salarii corecte şi decente, conforme cel puţin cu nivelurile minime negociate colectiv la nivelurile superioare
- respectarea timpului de muncă legal prevăzut, a sarbătorilor legale şi asigurarea concediului de odihnă anual, plătit
- stimularea partenerilor noştri de a respecta legislaţia muncii şi a deţine relaţii şi condiţii de muncă mai bune pentru salariaţii lor
- comunicarea acestei politici către furnizori şi contractori/subcontractori şi punerea la dispoziţie a prezentei politici către toate părţile interesate care o solicită

În scopul asigurării indeplinirii cerintelor MRS 10000®:2010 şi al raportării performanţelor Sistemului de Management al Responsabilităţii Sociale, am numit un reprezentant al managementului.

Pentru a susţine acest sistem, mă angajez să aloc resursele necesare stabilirii, implementării, menţinerii şi îmbunătăţirii lui continue şi să analizez periodic prezenta declaraţie de politică din punct de vedere al adecvării ei şi al îndeplinirii angajamentului de imbunătăţire continuă.

Bucureşti, 18.11.2016

Management integrat

Sistemul de management al calităţii implementat în cadrul Rasirom respectă cerinţele SR EN ISO 9001, fiind certificat de către organismul de terţă parte RINA SIMTEX – O.C. Acesta a fost integrat cu sistemul de management de mediu (ISO 14001), sistemul de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale (OHSAS 18001), sistemul de management al securităţii informaţiilor (ISO 27001), sistemul de management al responsabilităţii sociale (MRS 10000) și sistemul de management anti-mită (ISO 37001), certificate de RINA SIMTEX.

Solicitare informații

Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public la nivelul RASIROM este Dl. Ștefan Rusu.
Email: stefan.rusu@rasirom.ro    Tel: +4(021) 230 1243

Persoanele desemnate responsabile cu protecția datelor cu caracter personal, conform Regulamentului UE 679/2016, la nivelul RASIROM sunt dra. Mihaela Roșculete și dna. Mirela Tudose.
Email: dataprotection@rasirom.ro    Tel: +4(021) 231 6477

Achiziții

Declarații de avere și interese