Structura organizatorică

Structura organizatorica

Conducerea Rasirom

Laurențiu Trocan

Laurențiu Trocan

Director general
Ion Anghel

Ion Anghel

Director general adjunct
Elena Dănilă

Elena Dănilă

Director Resurse Umane și Administrativ

Management integrat

Sistemul de management al calităţii implementat în cadrul Rasirom respectă cerinţele SR EN ISO 9001, fiind certificat de către organismul de terţă parte RINA SIMTEX – O.C. Acesta a fost integrat cu sistemul de management de mediu (ISO 14001), sistemul de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale (OHSAS 18001), sistemul de management al securităţii informaţiilor (ISO 27001), sistemul de management al responsabilităţii sociale (MRS 10000) și sistemul de management anti-mită (ISO 37001), certificate de RINA SIMTEX.

Solicitare informații

Persoana responsabilă cu aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public la nivelul RASIROM este Dl. Ștefan Rusu.
Email: stefan.rusu@rasirom.ro    Tel: +4(021) 230 1243

Persoanele desemnate responsabile cu protecția datelor cu caracter personal, conform Regulamentului UE 679/2016, la nivelul RASIROM sunt dra. Mihaela Roșculete și dna. Mirela Tudose.
Email: dataprotection@rasirom.ro    Tel: +4(021) 231 6477

Achiziții

Declarații de avere și interese